Pro rodiče

Vážení rodiče,

Úvodem bych velmi ráda poděkovala všem rodičům, pomocníkům z našich domácích závodů a všem sponzorům, kteří nám pomáhají s naší činností. Jsme opravdu velmi rádi, že nám pomáháte.

Termínová listina 2017 

11. 12. 2017 Táborský pohár –Tábor                                                                              žákyně, MŽ

24.-26. 2017 Flanders Synchro – Belgie, Kortrijk                                                       vybrané MŽ

1. – 3. 12. 2017 Vánoční cena Prahy – Praha, Hloubětín                         SŽ, JUN, SEN

Tučně závody, které pořádáme v Praze a potřebujeme pomoc rodičů.

 

Oddílové příspěvky- více informací v průběhu v průběhu září a října

Lékařská potvrzení: opět budou vypsány termíny na lékařské prohlídky na 1- lékařské fakultě UK.

Sponzoři: děkujeme ještě jednou všem, kteří nám přispěli sponzorským darem. Opět prosím všechny rodiče, kteří mají možnost získání nějakého sponzorského daru, např. u svého zaměstnavatele (potřebné podklady dodáme), aby se o to pokusili, i kdyby to byla nějaká minimální částka. Těmito dary může být i materiál, například plavky (jen jedna sada závodních plavek stojí kolem 35 000,- Kč bez vyšití a ozdob, hudební aparatura 20 000,-, podvodní reproduktor cca 10000,-), trička, květiny na závody, medaile, dárky pro vítěze závodů, kancelářské potřeby, zapůjčení autobusu nebo mikrobusu na závody, podvodní reproduktory, tisk diplomů apod.

Ukončení členství v klubu – končí až ve chvíli, kdy rodiče osobně vrátí elektronickou kartu a všechny věci, které děti obdržely zdarma nebo za částečnou úhradu od klubu nebo je mají zapůjčené a uhradí poměrnou část oddílových příspěvků za příslušné období a všechny dluhy za minulá období. Na závěr bych chtěla znovu připomenout, že naši trenéři pracují s Vašimi dětmi ve svém volném čase. Dětem se věnují jak nejlépe umí a rozhodně jim nikterak nechtějí ubližovat, velmi by je potěšilo, kdybyste mohli dodržovat alespoň základní pravidla ohledně docházky a omlouvání. Omlouvejte výhradně trenérům jednotlivých družstev, nejlépe SMS zprávou nebo e-mailem. Výjimkou jsou jen závody, kdy je třeba omlouvat děti mě, protože já organizuji dopravu, noclehy apod.

A ještě poznámka: opět děti chodili na trénink bez legitimace. Až provozovatel bazénu rozhodne, že holky na trénink nepustí, nedivte se tomu. V tom případě však za ně klub nepřebírá žádnou zodpovědnost. Legitky prosím zabalte.

Pokud máte nějaký problém nebo dotaz, jsem k dispozici na bazéně v pondělí a ve středu během tréninků, jinak po dohodě.

E-mail: – k.ptakova@seznam.cz

Telefon: 607749576

 

V Praze 20. 8. 2017                                                                                              za trenéry SK Neptun K.Ptáková