Pro trenéry

Metodika pro mladší žákyně

Tato příručka by měla sloužit především trenérům mladších žákyň pro správné naplánování tréninků, soustředění a také individuálních a skupinových cílů. Příručka je pouze návrh jakým způsobem přistupovat k trénování kategorie mladších žákyň a nemusí zahrnovat všechny oblasti. V případě, že potřebujete doplňující informace nebo máte dotaz, neváhejte se prosím obrátit na někoho z pracovní skupiny, která se na příručce podílela.

Synchro Metodika MŽ

Příloha 1 – Suchá příprava

Příloha 1a – Suchá příprava – Dynamika