Úvod

Vítáme Vás na stránkách Sportovního klubu Neptun Praha.

Jsme první a stále jediný klub synchronizovaného plavání v Praze. O děti se stará kolektiv trenérů již více než 40 let. Věnujeme se jim od počátku školní docházky až do dospělosti. Neptun Praha je sportovním klubem, naším cílem je účast dívek všech věkových kategorií na soutěžích jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. Tomu je přizpůsobena sportovní příprava.

Dlouhodobá a systematická práce s dětmi přináší své ovoce, naše děvčata se umisťují na předních místech v soutěžích v České republice, kde jsou držitelkami mnoha mistrovských titulů a umístění na stupních vítězů ve všech věkových kategoriích. Také na mezinárodním poli jsme dosáhli velmi pěkných výsledků na soutěžích jako jsou Vánoční cena Prahy, Comen cup, Mistrovství Evropy juniorek a seniorek a Světová Univerziáda. Jsme také pořadateli soutěží všech úrovní, velmi kladně je u nás i v zahraničí hodnocena Vánoční cena Prahy, kterou pořádáme každoročně začátkem prosince.

Společným cílem nás všech, kteří se věnujeme mladým sportovcům, je rozvíjet všeobecný smysl pro zodpovědnost, cílevědomost, spravedlnost a vztah ke sportu, který se mnohým může stát celoživotní láskou a možná i jeho náplní. Důležitá je spolupráce celého kolektivu s rodiči a pomoc sponzorů.

Naši sponzoři:

montc.t.m.patentk  praha14magistrat

pks  stverak  tommartinek